لیست شماره تلفنهای داخلی بیمارستان فاطمه الزهرا مهر

 
ردیف
 
نام واحد
 
تلفن مستقیم
 
1
ریاست بیمارستان
52824575
 
2
مدیریت بیمارستان و فاکس
52824486
 
3
دفتر پرستاری
52822515
 
4
دفتر هیات امنا بیمارستان
52823841
 
5
پذیرش بیمارستان
52822514
 

لیست شماره تلفنهای داخلی بیمارستان

 
ردیف
 
نام واحد
 
تلفن داخلی
 
1
ریاست بیمارستان
255
 
2
مدیریت
222
 
3
دفتر پرستاری
204
 
4
امور اداری
221
 
5
امور پزشکان و تدارکات
244
 
6
زایشگاه
231
 
7
پرستاری
207
 
8
رادیولوژی
230
 
9
آزمایشگاه
237
 
10
داروخانه
211
 
11
پذیرش
9
 
12
مطب متخصص داخلی
248
 
13
نگهبانی
241
 
14
انبار تدارکات
238
 
15
پانسیون متخصصین
223
 
16
پانسیون متخصص داخلی
252
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-30 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ