شیفت کاری درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان مهر

پنجشنبه

 
 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

 

 

 

 

 

 

متخخص طب فیزیکی

 خانم دکتر عظیمی

1

 

 

  

 

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر قشقایی

2

  

 

 

 

جراح و متخصص  چشم

 

3

 

صبح


صبح


 

صبح

 

صبح

 

صبح

 

صبح


جراح عمومیخانم دکتر معشوری

4


صبح

 

 

 

 

 

شنوایی سنجی و نوار گوش

آقای دکتر کریمی

5

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

متخصص داخلی

دکتر سعید ناظر

6

    

 


متخصص اطفال


دکترعباس عوض پور

7

 صبح

 صبح


صبح

 صبح

 

متخصص زنان زایمان

خانم دکتر حسینی نژاد

8

 

    

صبح

متخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر میر قاسمی

9

 

 

 
 

شماره تلفن های رزرو نوبت متخصصین درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر :   52824070-52822289-071

 
 

 

شماره تماس کلینیک تخصصی :     52822250-071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 19:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ