شیفت کاری درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان مهر

پنجشنبه

 
 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

 

 

 

 

 

 

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

 

1

 

 

 


صبح

 

 

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر قشقایی

2

 


عصر

 

 

 

 

جراح و متخصص  چشم

دکتر حمید فاتح مقدم

3

 


 صبح

 

 

 

 

اعصاب و روان


هاشم پور

4


صبح

 

 

 

 

 

شنوایی سنجی و نوار گوش

آقای دکتر کریمی

5

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

متخصص داخلی

دکتر حمید جانبازی رودسری

6

صبح و عصر

 صبح وعصر

صبح و عصر

 صبح و عصر

 صبح و عصر

 صبح و عصر

متخصص اطفال


دکتر عوض پور

7

 

 

صبح


صبح

 

 

متخصص زنان

خانم دکتر حسینی نژاد

8

 

 هر ماه

 بیست و یکم

 چهاردهم

 هفتم

تاریخ های

متخصص پوست

ساعد پناه

9


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-7 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ