نام بخش :رادیولوژی

مسئول بخش :حسن اکبری
تعداد پرسنل : 4
شرح وظیفه بخش :انجام رادیو گرافی بیماران اعم از بستری و سرپایی

تلفن داخلی : 230
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 23:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ