شرح وظايف داروخانه

نام بخش : داروخانه
مسئول بخش : خانم نیکبخت
مسئول فنی داروخانه : خانم دکتر رضائی
تعداد پرسنل : 7
شرح وظیفه بخش :
نظر سنجی از پزشکان بیمارستان جهت خرید اقلام دارویی
خرید و تامین داروهای مورد نظر پزشکان از شرکت های دارویی
تامین داروهای نسخ بیماران بستری و سرپایی
همکاری در راستای دستیابی به اهداف دارویی طرح تحول نظام سلامت
تشکیل کمیته دارو و درمان و تجویز و مصرف منطقی دارو

تلفن داخلی : 211


لیست داروهای حیاتی به تفکیک بخشها
 
اتاق عمل-1
اتاق عمل-2

داخلی-1
داخلی-2
داخلی-3
اطفالجراحی-1
جراحی-2
جراحی-3
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-20 23:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ