نام بخش : جراحی

مسئول بخش : آقای اسماعیل حسن پور

تعداد پرسنل : 5
تعداد تخت : 6

شرح وظیفه بخش :

تلفن داخلی : 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-14 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ