تاریخچه و مقدمه حاکمیت بالینی

 در ایران در سال 1388 در کشور در راستای ارتقاء بهبود کیفیت خدمات درمانی ، حاکمیت بالیینی مورد توجه واقع شده است

 
 حاکمیت بالینی یعنی : 

ارائه دادن خدمات صحیح به بیمار...........................

1: به روش صحیح
2: در مکان و زمان مناسب
3: برای بیماران مشخص شده
4: همراه با ظهور و نتیجه مطلوب

 اهداف حاکمیت بالینی
                                                  
  
1: بهبود کیفی و ارتقاع ایمنی بیمار
2 : استقرار و اجرای برنامه بهبود کیفیت
3 : ایجاد نظام ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی
4: تامین و تخصص منابع مورد نیاز
5 : کنترل و ارزیابی گزارشات فصلی و سالیانه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-11 13:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ